Арпад Арокгаті

e-mail: arokhaty.arpad@gmail.com

ОСВІТА

1 вересня 2015 – 12 липня 2018 – Будапештський університет Корвінус

Міжнародні відносини (мова навчання: англійська) Основні курси: 

 • Early Modern and Modern World History (Сучасна світова історія)
 • Development of European Integration (Розвиток європейської інтеграції)
 • Political Science (Політологія)
 • Foundations of Sociology (Основи соціології)
 • History of International Relations from 1945 (Історія міжнародних відносин з 1945 року)
 • International Law (Міжнародне право)
 • Comparative Political Economy (Порівняльна політична економіка)
 • Policies of the EU (Політика ЄС)
 • International Economics (Міжнародна економіка)
 • Rights-based Approach to Human Security and Development (Правовий підхід до безпеки та розвитку людини)

1 вересня 2014 – 30 червня 2018  – Львівський національний університет імені Івана Франка

Міжнародні економічні відносини Основні курси:

 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Основи економічної теорії
 • Міжнародне публічне право
 • Менеджмент та маркетинг
 • Теорії міжнародних відносин
 • Конфліктологія та теорія переговорів
 • Дипломатична і консульська служба
 • Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України
 • Теорія інвестицій
 • Зовнішня політика України
 • Міжнародна статистика
 • Міжнародний економічний  аналіз.

2012, 2013, 2014 – Друге місце на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з англійської мови (9, 10 та 11 класи відповідно).

ДОСВІД РОБОТИ

2012, 2013, 2014 роки – перекладач для членів організації «TOUCH» під час їх щорічного візиту з Корваллісу, штат Орегон (США) до України (англоукраїно-російський переклад)

Набуто досвід досягнення порозуміння між представниками різних соціальних статусів, адже проект залучав осіб з соціально- та економічно незабезпечених родин та представників ромської спільноти.

2010-2013 – Член проекту «Європейська школа обміну досвідом» в рамках проекту «ENPI UA-SK-HU-RO 20072013» за фінансування Європейським Союзом (робоча мова: англійська)

Численні поїздки до країн-партнерів з метою обговорення перспективних шляхів розвитку Карпатського Єврорегіону.

2015-2016 – Член громадської організації «Free Voice Information Analysis Center»

Праця в умовах великої завантаженості, часто в стресових умовах. Дана робота передбачала написання статей стосовно сучасної політичної ситуації в Україні та світі, надаючи читачеві високоякісну та найбільш актуальну інформацію. Посилання на опубліковані статті: