Архів для категорії «Конференції»

Біженці з України в Польщі

Координаційний центр міжнародного діалогу Україна-ЄС та Центр міжнародної безпеки та партнерства факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка висловлює свою повагу та має честь запросити Вас до участі…

ХХІ century US Foreign Policy and Diplomacy: asymmetrical influence

Dear Colleagues! The Coordination Centre of International Dialogue Ukraine-EU of the Faculty of International Relations of the Ivan Franko National University of Lviv expresses its respect and has the honour…

Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до глобального суперництва

Львівський національний університет імені Івана ФранкаФакультет міжнародних відносинЦентр міжнародної безпеки та партнерстваКоординаційний центр міжнародного діалогу Україна-ЄСЦентр інформації та документації НАТО Міжнародні конфлікти у сучасному світі:від регіонального протистояння до глобального суперництва…

УКРАЇНА-ЄВРОПА: МІЖ ПОЛІТИЧНИМИ ДЕКЛАРАЦІЯМИ ТА ЕКСПЕРТНИМИ ОЦІНКАМИ

Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет міжнародних відносин Координаційний центр міжнародного діалогу Україна-ЄС Центр міжнародної безпеки та партнерства Львівська обласна державна адміністрація І міжнародний експертний форум Львів, 13 вересня…