Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до глобального суперництва

Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет міжнародних відносин
Центр міжнародної безпеки та партнерства
Координаційний центр міжнародного діалогу Україна-ЄС
Центр інформації та документації НАТО

Міжнародні конфлікти у сучасному світі:від регіонального протистояння до глобального суперництва

 Міжнародна наукова конференція

11 грудня 2019 року

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у  Міжнародній науковій кон­ферен­ції «Регіональні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до глобального суперництва», яка відбудеться 11 грудня 2019 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті міжнародних відносин.

Напрями роботи конференції:

 • Конфліктогенні чинники в сучасній міжнародній системі;
 • Інституційні механізми врегулювання конфліктів на пострадянському просторі: проблема ефективності;
 • Локальні та регіональні конфлікти в контексті національної безпеки держави,
 • Гібридні виклики у сучасному світі;
 • Гібридні війни як форма агресії та інтервенції;
 • Новітні методи дипломатії та переговорів в умовах конфліктів: досвід конфліктів на території колишнього СРСР;
 • Військово-політичні аспекти сучасних конфліктів;
 • Енергетична дипломатія та енергетична безпека держав пострадянського простору;
 • Боротьба за ресурси як виклик сучасній економічній безпеці;
 • Захист економічних інтересів держав в контексті конфліктів міжнародного характеру;
 • Сучасне міжнародне гуманітарне право в умовах міжнародних збройних конфліктів;
 • Захист прав людини під час збройних конфліктів;
 • Проблема дотримання і виконання міжнародно-правових зобов’язань сторонами та учасниками міжнародних збройних конфліктів;
 • Інформаційні операції як інструмент впливу конфліктуючі сторони;
 • Застосування сучасні інформаційних систем і технологій в сучасних міжнародних конфліктів;
 • Діяльність засобів масової комунікації в умовах міжнародних криз та конфліктів

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці та викладачі ВНЗ,  науково-дослідних установ, працівники органів державного управління та місцевого самоврядування з України та з закордону, молоді науковці, студенти та аспіранти, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері політичних, економічних, правничих, соціологічних та історичних наук.

Місце проведення конференції:

Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, (м. Львів, вул. Січових стрільців, 19, конференц-зал, ауд. 205)

Порядок роботи конференції:

11 грудня

Реєстрація учасників: 9.30 – 10.00

Пленарне засідання: 10.00 – 13.00

Перерва на обід: 13.00 – 14.00

Робота секцій: 14.00 – 17.00

Мова конференції: українська, польська, англійська.

У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних та зарубіжних учених.

Тези доповідей учасників будуть опубліковані до початку роботи конфе­ренції. Наукові статті будуть видані за результатами роботи конференції у черго­вому випуску Вісника Львівського університету серія Міжнародні відносини.

Оргвнесок (включає збірник тез матеріалів та ін. організаційні витрати) – 300 грн.; (заочна участь – 250 грн.).

Кошти необхідно переказувати на рахунок  ГО “Центр міжнародної безпеки та партнерства”.

Код ЄДРПОУ  39525262

IBAN   UA073253650000002600301592026

Поточний рахунок 2600301592026

ПАТ “КРЕДОБАНК”, МФО 325365

з позначкою “Оргвнесок для участі в конференції”.

Примітка. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. Організатори конференції можуть надати допомогу в бронюванні готелю для проживання учасниками конференції.

Для участі у конференції просимо до  5 грудня 2019 року подати до оргкомітету конференції:

 1. Заповнену електронну реєстраційну форму учасника конференції http://www.ispc.org.ua/reg-form-12-19
 2. Матеріали до друку слід надсилати на адресу оргко­міте­ту conference@ispc.org.ua.У назві прикріпленого файла слід вказати прізвище автора (першого з авторів) та тип публікації латиницею (наприклад doc, franko_stattia.doc).
 3. Електронну копію квитанції про сплату оргвнеску за участь в конференції та публікацію матеріалів слід надсилати на електронну пошту оргкомітету.

Вимоги до оформлення матеріалів для друку:

приймаються оригінальні, не опубліковані раніше, відредаговані статті з теоретичних і прикладних проблем міжнародних відносин, які мають наукову та практичну цінність. Наукові статті, що публікуються за результатами конференції повинні відповідати вимогам до статей (доступні на веб-сторінці Вісника Львівського університету. Серія міжнародні відносини за посиланням:

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/article/view/2356/2412

Обсяг публікації для тез доповідей – до 3 сторінок, для статті – 15–20 сторінок формату А4.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам.

КОНТАКТИ:

Адреса оргкомітету: Факультет міжнародних відносин
Львівського національного університету імені Івана Франка,

(м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 206).

Е-mail: conference@ispc.org.ua

Телефон: (032) 239-41-32

Координатори конференції:

Кучик Олександр Сергійович. (+38-067-670-40-92)

Вовк Роман Володимирович (+38-067-254-57-08)