Archive for the «Конференції» Category

Біженці з України в Польщі

Координаційний центр міжнародного діалогу Україна-ЄС та Центр міжнародної безпеки та партнерства факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка висловлює свою повагу та має честь запросити Вас до участі…

ХХІ century US Foreign Policy and Diplomacy: asymmetrical influence

Dear Colleagues! The Coordination Centre of International Dialogue Ukraine-EU of the Faculty of International Relations of the Ivan Franko National University of Lviv expresses its respect and has the honour…

Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до глобального суперництва

Львівський національний університет імені Івана ФранкаФакультет міжнародних відносинЦентр міжнародної безпеки та партнерстваКоординаційний центр міжнародного діалогу Україна-ЄСЦентр інформації та документації НАТО Міжнародні конфлікти у сучасному світі:від регіонального протистояння до глобального суперництва…

UKRAINE-EUROPE: BETWEEN POLITICAL DECLARATIONS AND EXPERTS’ ASSESSMENTS

Ivan Franko National University of Lviv Faculty of International Relations Coordination Centre of International Dialogue Ukraine-EU International Security and Partnership Centre Lviv Regional State Administration I International Expert Forum Lviv,…